Sopimukset luokituslaitosten kanssa on uudistettu

Merenkulku - 02.10.2017

Trafi on uusinut sopimukset aluksia katsastavien hyväksyttyjen luokituslaitosten kanssa. Uudet sopimukset liitteineen tulivat voimaan 1.10.2017. Uudistetussa sopimuksessa luokituslaitoksille on delegoitu lisää katsastus- ja todistuksenantotehtäviä. Näin on saatu päätökseen yksi Trafin toukokuussa 2014 tekemistä strategista linjauksista, joka liittyy alusten katsastusten toimintamalliin.

Luokituslaitos voi jatkossa myöntää suorittamiensa katsastusten perusteella alukselle SOLAS-yleissopimuksen, MARPOL-yleissopimuksen ja lastiviivayleissopimuksen mukaiset turvakirjat sekä hyväksyä aluksen kaikki hyväksymistä vaatimat dokumentit ja suorittaa ISM-auditoinnit.

Alusten ISPS-tarkastukset ja niiden perusteella myönnettävät todistuskirjat sekä mittakirjan myöntäminen säilyvät kokonaisuudessaan Trafilla.

Trafin päivitetty katsastusmääräys tuli voimaan 1.7.2017. Sellaisen aluksen katsastukset, jonka luokittamisesta laivanisännällä on sopimus Trafin valtuuttaman hyväksytyn luokituslaitoksen kanssa, on katsastukset haettava luokituslaitokselta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Trafi ei jatkossa suorita luokitettujen alusten meriturvallisuuskatsastuksia.


Kaikilla luokituslaitoksilla samat tehtävät

Kaikki luokituslaitosten kanssa solmitut sopimukset ovat identtisiä, joten delegoitujen tehtävien määrä on sama riippumatta siitä, minkä luokituslaitoksen kanssa laivanisäntä asioi.

Sopimukseen liitteineen voi tutustua Trafin sivuilla www.trafi.fi/merenkulku/katsastukset/tyonjako_luokituslaitosten_kanssa

 

Lisätietoja:
yksikönpäällikkö Max Wilhelmson, puh. 029 543 5000, etunimi.sukunimi@trafi.fi