Tekniset keinot alusten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi − EEDI-määräysten tiukentaminen

Merenkulku - 04.01.2017

IMOn meriympäristönsuojelukomitea hyväksyi 70.istunnossaan lokakuun lopussa EEDI-sääntöjen tarkastusta koskevan prosessin. Vuonna 2011 hyväksyttyjen sääntöjen vaihe 2 jää ennalleen (2020), mutta komitea päätti tarkastella mahdollisuuksia aikaistaa vaihe 3 (nykyään 2025) ja lisätä mahdollinen uusi vaihe 4.

Komitea hyväksyi työryhmän ehdotuksen, että EEDIn phase 3:sta ja uutta phase 4:sta koskeva tarkastelu tulisi aloittaa pian MEPC 71 -kokouksen jälkeen ja ko. tarkastelu tulisi saada valmiiksi hyvissä ajoin ennen tiukennettujen säännösten voimaan tuloa. Tämä pitää sisällään myös Suomelle tärkeän jäävahvistettujen laivojen konetehoa koskevien korjauskertoimien uudelleentarkastelun.

Komitea pyysi jäsenmaita ja organisaatioita toimittamaan MEPC 71 -kokoukselle ehdotuksia roro- ja ropax-aluksia koskevien EEDI-säännösten parantamiseksi. MEPC 71 -kokous pidetään touko­kuussa 2017.

SEEMP ja datakeruujärjestelmä

Työryhmä sai valmiiksi SEEMPin laadintaohjeiden muutokset, jotka koskevat alusten käyttämien polttoainemäärien raportointia. Ohjeet muodostavat osan IMOn hyväksymästä datakeruujärjestelmästä (DCS).

Komitea hyväksyi työryhmän ehdotuksen, että Japanin johtama kirjeenvaihtotyöryhmä jatkaisi edelleen työtään koskien mm. hallinnoille annettavia ohjeita raportoitavien polttoaineen määrien verifioinnista ja alusten polttoaineen kulutusta koskevan IMOn tietokannan kehittämisestä ja hallinnoinnista.


Lisätietoja:
EEDI: johtava asiantuntija Jorma Kämäräinen, jorma.kamarainen@trafi.fi
SEEMP ja DCS-kirjeenvaihtotyöryhmä: johtava asiantuntija Anita Mäkinen, anita.makinen@trafi.fi