Tietopaketti kalastusalusten vakavuudesta

Merenkulku - 06.02.2017

Tammikuussa 2015 kalastusalus upposi, kun saalista oltiin nostamassa ruumaan. Onnettomuudessa vältyttiin täpärästi henkilövahingoilta, mutta tilanteen nopean etenemisen takia vaara ihmishenkien menettämisestä oli todellinen. Onnettomuustutkintakeskus nosti esiin pienten kalastusalusten vakavuuteen liittyvät riskit. 

Kalastusalusten vakavuuteen liittyy monia erityiskysymyksiä, mutta kalastusalusten vakavuutta koskevat viranomaismääräykset on pyritty pitämään kohtuullisina ja tarkoituksenmukaisina, kun otetaan huomioon alusten koko ja olemassa oleva vakavuusaineisto.

Trafi on tuottanut havainnollisen esitteen kalastusalusten vakavuudesta ja sen ylläpitämisestä eri tilanteissa. Esitteen avulla voimme lisätä tietoisuutta asiasta ja siten parantaa pienten kalastusalusten turvallisuustasoa. 

Esitteessä käsitellään vakavuuden perusasioiden lisäksi saaliin käsittelyyn liittyviä vakavuuskysymyksiä. Kaksikielistä esitettä on tarkoitus jakaa kalastusaluksille katsastusten yhteydessä. 

Kalastusalusten vakavuudesta ja sen ylläpitämisestä eri tilanteissa


Lisätietoja:
yksikönpäällikkö Max Wilhelmson, max.wilhemson@trafi.fi