Trafi ja World Maritime University tekevät yhteistyötä ympäristöasioissa

Merenkulku - 04.01.2017

Trafi ja Ruotsissa Malmössä sijaitseva World Maritime University (WMU) ovat allekirjoittaneet aiepöytäkirjan (MoU) organisaatioiden välisestä yhteistyöstä, joka kattaa meripolitiikan, merenkulun turvallisuuden, energiatehokkuuden ja turva-asiat, meriympäristön suojelun ja merten käytön ja hoidon (management).

Trafi on lupautunut antamaan tukensa ja tarjoamaan asiantuntemuksensa WMU:n akateemisten ohjelmien ja relevanttien erikoistumisalojen käyttöön erityisesti ympäristöasioissa, koskien ympäristöteknologiaa, energiatehokkuutta, IMOn Polaarikoodia, Itämerta ja painolastivesiyleissopimusta.

Yhteistyösopimuksen mukaisesti suomalaiset opiskelijat voivat osallistua WMU:n maisteri- tai tohtori- koulutuskoulutusohjelmiin, joissa suomalaisille päteville hakijoille varataan opiskelupaikka. Opinnot tulee rahoittaa suomalaisista lähteistä.  

Lisäksi Trafi pyrkii hankkimaan rahoitusta kehittyvien maiden opiskelijoiden opintojen tukemiseksi ja capacity building -ohjelmien toteuttamiseksi, erityisesti kansainvälisen merenkulun sääntelyn toimeenpanemiseksi. Samoin Trafi on sitoutunut organisoimaan yhdessä WMU:n kanssa kenttäkursseja WMU:n opiskelijoille Suomessa.

Trafin ja WMUn on tarkoitus kehittää yhteisiä tutkimusprojekteja, joissa Trafin kautta voi olla mukana myös kolmansia osapuolia, erityisesti suomalaisen meriteollisuuden tai ilmatieteen laitoksen edustajia.

Yhteistyösopimus on voimassa viisi vuotta. Trafi on jo ollut mukana järjestämässä Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittamaa konferenssia Transformation to Low-carbon Shipping,joulukuussa Malmössä, samoin tammikuussa 2017 järjestettävää International Conference on Maritime Energy Management MARENER- konferens­sia. Työn alla on myös kenttäkurssijakso WMU:n uuden energiatehokkuus­linjan opiskelijoille keväällä 2017.  

 

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Anita Mäkinen, anita.makinen@trafi.fi