Trafi teetti selvityksen alusten painolastivesien analyysimenetelmistä

Merenkulku - 09.02.2017

Alusten painolastivesien ja sedimenttien valvontaa ja käsittelyä koskeva kansainvälinen yleissopimus hyväksyttiin Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) vuonna 2004 ja se on tulossa kansainvälisesti voimaan syyskuussa 2017.

Painolastivesiyleissopimuksen keskeisiin velvoitteisiin kuuluu alusten vaatimustenmukaisuuden valvonta, jota jäsenvaltioiden tulee tehdä aluksille niiden vieraillessa jäsenvaltion satamissa. Suomessa vastuuviranomainen alusten satamavaltiotarkastuksissa on Trafi. Tarkastus tehdään ensisijaisesti asiakirjatarkastuksena, mutta viranomaisella on aina mahdollisuus suorittaa painolastivesinäytteenotto vaatimustenmukaisuuden todentamiseksi.

Näytteenotto koostuu indikatiivisesta pika-analyysista ja yksityiskohtaisesta analyysista. Indikatiivisella analyysillä tarkoitetaan suuntaa antavaa näytteenottoa aluksen ulospumpattavasta painolastivedestä. Tuloksista nähdään täyttääkö alus painolastivesiyleissopimuksen mukaisen suorituskykystandardin.  Mikäli näin ei ole, tulee suorittaa yksityiskohtainen analyysi, joka tehdään laboratoriossa.  Laboratoriotulosten perusteella päätetään ryhdytäänkö mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin. Trafin teettämän selvityksen tarkoituksena oli löytää indikatiivinen analyysimenetelmä Trafin satamavaltiotarkastajien käyttöön. Selvityksen Trafille teki Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Selvityksen perusteella löytyi kolme erilaista menetelmää, jotka parhaiten soveltuvat Suomen ja Itämeren olosuhteisiin. Suositellut menetelmät olivat PAM- (Pulse amplitude-modulation fluorometry), ATP- (Adenosine triphosphate) ja FRR (Fast repetition rate fluorometry) -menetelmät. Tärkeimmät arviointikriteerit olivat menetelmän luotettavuus, helppokäyttöisyys, ajallinen kesto tulosten saamiseksi sekä menetelmän hankinta- ja käyttökustannukset. Selvityksen tuloksia tullaan hyödyntämään myös kansainvälisesti mm. IMO- ja HELCOM-työssä.


Tiedote ja raportti selvityksestä julkaistaan lähiaikoina Trafin nettisivuilla.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Ville-Veikko Intovuori, p. 029 534 6642, ville-veikko.intovuori(at)trafi.fi
johtava asiantuntija Anita Mäkinen, p. 029 534 6590, anita.makinen(at)trafi.fi