Varustamo: Huolehdi nämä asiat kuntoon ennen painolastivesiyleissopimuksen voimaantuloa 8.9.2017

Merenkulku - 14.06.2017

Alusten painolastivesien ja sedimenttien valvontaa ja käsittelyä koskeva yleissopimus tulee kansainvälisesti voimaan 8.9.2017. Sopimuksen tarkoituksena on ehkäistä haitallisten vieraslajien leviäminen alusten painolastiveden välityksellä.

Painolastivesiyleissopimus kieltää kansainvälisen liikenteen aluksilta käsittelemättömän painolastiveden ja sedimentin purkamisen mereen. Kansainvälisessä liikenteessä olevalle alukselle on asennettava painolastivesien käsittelylaitteisto painolastivesiyleissopimuksen voimaantulon jälkeiseen ensimmäiseen IOPP-todistuksen uusintaan mennessä

Painolastivesiyleissopimuksen tullessa voimaan ensi syyskuussa pitää aluksilla kuitenkin olla seuraavat asiat valmiina:

  1. Painolastivesisuunnitelma, joka pitää olla joko luokituslaitoksen tai Trafin hyväksymä.
  2. Painolastivesipäiväkirja, joka on yleissopimuksen mallipohjan mukainen.
  3. Katsastuksen perusteella myönnettävä painolastivesitodistuskirja (vain yli 400 bruttovetoisuuden aluksilla, jotka kuuluvat yleissopimuksen soveltamisalaan).
     

Muista myös painolastiveden vaihtokielto Itämerellä

Yleissopimuksen voimaantulon jälkeen, ennen käsittelylaitteiston asennusta, pitää aluksen vaihtaa painolastivesi avomerellä. Painolastivesi pitää vaihtaa silloin, kun etäisyys lähimmästä maasta on vähintään 50 merimailia ja veden syvyys vähintään 200 metriä.

Itämerellä painolastiveden vaihto ei ole käytännössä mahdollista. Itämeren valtiot ovatkin Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissiossa (HELCOM) päättäneet, että Itämeren suojelemiseksi alueella ei vaihdeta painolastivettä.  Samoin Itämeren maat ovat HELCOMissa tehneet tulkinnan, että mitään erityistoimenpiteitä ei tarvitse tehdä vesien käsittelemiseksi ennen käsittelylaitteiston asennusta. Tämä tulkinta on vahvistettu myös Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMOssa.

 

Lue myös:

Painolastivesien käsittelylaitteiston asennusaikatauluun joustoa

Painolastivesiyleissopimus tulee kansainvälisesti voimaan syyskuussa 2017


Lisätietoja:
erityisasiantuntija Ville-Veikko Intovuori, ville-veikko.intovuori@trafi.fi
johtava asiantuntija Anita Mäkinen, anita.makinen@trafi.fi