Sääntelyelin edistää rautatiemarkkinoiden toimivuutta

Rautatiet - 09.02.2017

Rautatiealan sääntelyelimen tehtävänä on huolehtia rautatiemarkkinoiden toimivuudesta ja siitä, että alan toimijoita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Lue lisää

Trafin katsaukset päivittyvät useita kertoja vuodessa

Liikenteen tieto - Merenkulku - Rautatiet - Tieliikenne - Yleistä - 23.05.2016

Trafi tiedottaa yhä tiuhemmin ja laajemmin liikenteen turvallisuuden ja ympäristön tilasta julkaisemalla katsauksia Trafin sivuilla.

Lue lisää

EU:n 4. rautatiepaketti uudistaa viranomaistoimintoja

Rautatiet - 23.05.2016

Trafi myöntää rautatieliikenteen harjoittajien turvallisuustodistukset, rataverkon haltijoiden turvallisuusluvat sekä mm. kaluston ja infrastruktuurin käyttöönottoluvat. Rautatiejärjestelmä on kuitenkin murrosvaiheessa – sääntelyn eurooppalaistumisen lisäksi osa luvista on siirtymässä Euroopan unionin rautatieviraston (ERA) käsiteltäväksi.

Lue lisää

Lasten leikit ja ilkivalta rautateillä kuriin turvallisuuskasvatuksella

Rautatiet - 01.02.2016

Lasten ja nuorten leikit ja ilkivalta aiheuttavat yhä enemmän vaaratilanteita rautateillä. Allejääntejä raiteilla sattuu keskimäärin yksi viikossa.

Lue lisää

Suomeen uusi kaupunkiraideliikennelaki

Rautatiet - Yleistä - 29.10.2015

Kaupunkiraideliikenne on tähän asti ollut Helsingin kaupungin liikennelaitoksen ohjeistamaa. Nyt lakia ollaan muuttamassa, kun kaupunkiraideliikennettä rakennetaan ja suunnitellaan muissakin kaupungeissa kuin Helsingissä.

Lue lisää