Datakatalogissa tiedot avatusta ja avattavasta datasta

Ilmailu - Liikenteen tieto - Merenkulku - Rautatiet - Tieliikenne - 26.04.2017

Trafi on julkaissut avointa dataa vuodesta 2014. Rekisteritietojen avaamisen tavoitteena on lisätä rekisteritietojen saatavuutta ja hyödynnettävyyttä.

Tähän mennessä Trafi on julkaissut avoimen datan aineistot tieliikenteen, vesiliikenteen, ilmailun ja rautatieliikenteen liikennevälineistä. Aineistoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Jatkossa Trafi avaa tietoja myös henkilöluvista, aluksi tieliikenteestä ja jatkossa myös muista liikennemuodoista.

Rekisteritiedon lisäksi Trafi avaa erilaisten tutkimusten yhteydessä syntynyttä dataa. Tammikuussa 2017 on ensimmäisenä aineistona avattu tutkimusdataa raskaan liikenteen luisto-, kitka- ja jarrutustiedoista.

Trafi tekee avoimen datan osalta tiivistä yhteistyötä muiden liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen kanssa. Trafin, Liikenneviraston, Viestintäviraston ja Ilmatieteenlaitoksen julkaisemat avoimen datan aineistot on koottu yhteiseen datakatalogiin, joka löytyy mm. Trafin Liikennelabra-sivustolta.

Katalogi sisältää jo avatun datan lisäksi  tiedot myös jatkossa avattavasta datasta sekä tiedot sellaisista lainsäädännön rajoitteita sisältävistä aineistoista, joita voi olla mahdollista riskiarvion jälkeen avata. Katalogin yhteyteen on kerätty myös esimerkkejä avoimen datan hyödyntämisestä.

Oletko hyödyntänyt Trafin avointa dataa? Ilmoita siitä osoitteeseen avoindata@trafi.fi.