Salon tavoitteena ottaa käyttöön Hyperloop-testirata

Rautatiet - 30.08.2017

Salon kaupunki on tehnyt selvityksen, jossa tutkitaan Hyperloop-testiradan perustamisen mahdollisuuksia. Selvityksessä selvitettiin esimerkiksi testiradan teknisesti ja maankäytöllisesti mahdollisia reittejä sekä lupaprosesseja.

Liikennelabran edustajat Noora Lähde ja Anders Granfelt tutustuivat Salon testiympäristöön ja keskustelivat Yrityssalon ja Salon kaupungin edustajien kanssa mahdollisista yhteistyötarpeista.

Hyperloop-teknologian testausta parhaillaan Nevadassa

Hyperloop-teknologia on saanut kansallista ja kansainvälistä huomiota ja liikkumismuoto voidaan nähdä tulevaisuuden liikkumisvaihtoehtona. Yrityssalo pyrkii mahdollistamaan Hyperloop-testauksen, jota esimerkiksi Hyperloop One -yhtiö parhaillaan testaa Nevadassa 500 metrin putkessa. Hyperloop-sukkulan huippunopeus voi olla 1200km/h.

Hyperloop One käy neuvotteluja parhaillaan eri puolilla maailmaa siitä, minne testikeskuksia voisi perustaa. Putkessa suoritetaan parhaillaan teknistä testausta ja pohdittavaksi tulevat muun muassa kysymykset, miten hyperloop saadaan osaksi liikennejärjestelmää ja miten se vaikuttaa yhdyskuntarakentamiseen.

Salon kaupunki on keskustellut hyperloop-teknologiaa kehittävien yhtiöiden kanssa testiradan rakentamisesta ja teknologian innovaatiokeskuksen perustamisesta Saloon, sillä kaupunki tarjoaa alustan ja osaamista teknologian kehittämisessä ja rakentamisessa.

Lisätietoja:
kaupunkiarkkitehti Jarmo Heimo, p. 044 778 5100, jarmo.heimo@salo.fi

Lue lisää Salon testiympäristöstä Liikennelabran kartasta.


Liikennelabran edustajat Noora Lähde ja Anders Granfelt tutustuivat Salon testiympäristöön ja keskustelivat Yrityssalon ja Salon kaupungin toimijoiden kanssa yhteistyömahdollisuuksista.