Nya avfallsdagböcker för fartyg från och med början av mars

Sjöfart - 01.02.2018

Den nuvarande avfallsdagboken för fartyg ersätts 1.3.2018 med en avfallsdagbok i två delar. Också bestämmelserna om sorteringen av avfall preciseras.

Lue lisää

Avtalen med klassificeringssällskapen har förnyats

Sjöfart - 02.10.2017

I det förnyade avtalet har ytterligare besiktnings- och certifieringsuppgifter delegerats till klassificeringssällskapen. I fortsättningen utför Trafi inte sjösäkerhetsbesiktningar av klassificerade fartyg.

Lue lisää

Beräkningsbelastningar för propulsionsanordningar tas med i isklassföreskrifterna

Sjöfart - 02.10.2017

När isklassföreskrifterna vidareutvecklas gör man det på basis av senaste rön och branschens uttalade behov i syfte att säkerställa de isklassade fartygens konkurrenskraft och vintersjöfartens smidighet.

Lue lisää

Sjöpassagerarnas rättigheter harmoniseras så att de inte är beroende av fartygstyp eller fartområde

Sjöfart - 02.10.2017

Transportörens ansvar och skyldighet att teckna försäkring vid befordran av passagerare och deras resgods i internationell fart regleras i 2002 års protokoll till Atenkonventionen.

Lue lisää

Tillåtet med elektronisk skeppsdagbok

Sjöfart - 02.10.2017

Lagändring förtydligar och lättar på skyldigheterna att föra dagbok ombord.

Lue lisää