Välfärd och livsmiljö är viktiga för oss alla

Sjöfart - 04.01.2017

En utmaning vid beslut om miljöfrågor som berör sjöfarten är att hitta en balans mellan å ena sidan önskade miljöeffekter och å andra sidan de ekonomiska satsningar som behövs för att uppnå dessa miljöeffekter.

Lue lisää

Gränsen för svavelhalten i fartygsbränsle sjunker globalt 2020

Sjöfart - 04.01.2017

IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön beslutade i oktober att den nuvarande globala gränsen på 3,5 procent för svavelhalten i fartygsbränsle ska sjunka till 0,5 procent från början av 2020. Beslutet beräknas rädda 110 000 människor per år från en för tidig död.

Lue lisää

En global MRV samt en vägkarta för att minska fartygens växthusgasutsläpp

Sjöfart - 04.01.2017

Sjöfarten har anlagt ett övergripande, globalt ansvarsperspektiv på minskningen av utsläpp. Från början av 2019 ska fartygen rapportera bränsleförbrukningen enligt ett globalt DCS-system.

Lue lisää

Tekniska metoder för att minska fartygens växthusgasutsläpp - strängare EEDI-regler

Sjöfart - 04.01.2017

IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön godkände i slutet av oktober en process för att granska EEDI-reglerna. Detta innefattar också en för Finland viktig översyn av korrigeringsfaktorerna för maskineffekten hos isförstärkta fartyg.

Lue lisää

I september 2017 träder barlastvattenkonventionen i kraft internationellt

Sjöfart - 04.01.2017

Konventionen gäller alla fartyg i internationell trafik som besöker fördragsstaterna. För att förhindra spridningen av nya främmande arter har Östersjöstaterna emellertid avtalat att barlastvatten inte skiftas i Östersjön. Det utarbetas som bäst en regional vägkarta för verkställandet av konventionen i Östersjöregionen.

Lue lisää