Trafi och World Maritime University samarbetar i miljöfrågor

Sjöfart - 04.01.2017

Trafi och WMU har kommit överens om ett samarbete som innefattar havspolitik samt sjösäkerhet, energieffektivitet och sjöfartsskydd, skyddet av den marina miljön, användningen av havet och havsvård.

Lue lisää

Finland erbjuder ett gott underlag för att förverkliga det maritima klustrets visioner

Sjöfart - 27.10.2016

Finlands lagstiftning möjliggör långtgående automatiseringsexperiment och digitalisering också inom sjöfarten. Branschens internationella aktörer är välkomna att dra nytta av vår know-how inom den maritima sektorn.

Lue lisää

Trafi verkar aktivt för genomförandet av EU:s Östersjöstrategi

Sjöfart - 27.10.2016

EU:s Östersjöstrategi syftar till att rädda havsmiljön, sammanlänka regionen och öka välståndet i regionen. Trafi samordnar strategins politikområde för främjande av sjösäkerheten.

Lue lisää

Livlig forskning inom vintersjöfarten

Sjöfart - 27.10.2016

De svenska och finska sjöfartsmyndigheterna finansierar tillsammans forskningsprojekt som stöder utvecklingen av vintersjöfartssystemet på Östersjön.

Lue lisää

Om att sköta nödsituationsuppgifter på fartyg i internationell fart

Sjöfart - 27.10.2016

De internationella regelverken i fråga om sjöfolks hälsotillstånd och prestationsförmåga har skärpts och trenden förväntas hålla i sig. Grundläggande säkerhetsutbildning krävs av alla sådana sjöfarande i internationell fart som har tilldelats uppgifter med anknytning till fartygssäkerheten eller miljöskyddet.

Lue lisää