Anhopning av ansökningar – en del av sjöfararna ansöker om certifikat i onödan

Sjöfart - 27.10.2016

Från början av nästa år måste alla sjöfarande i internationell fart ha behörighetsbrev och certifikat över specialbehörigheter som överensstämmer med kraven i Manilaändringarna. På grund av anhopningen av ansökningar bör var och en ha sina kursintyg med ombord tills certifikatet om specialbehörighet har kommit.

Lue lisää

Lotsbehörigheterna införs i nytt system – ansökningsprocessen har förändrats!

Sjöfart - 27.10.2016

Trafi har tagit fram ett nytt IT-system för behörighetsbreven och sjömansregistret. Denna höst har också lotsbehörigheterna överförts till det nya systemet. För deras del togs systemet i bruk i oktober.

Lue lisää

Krav på specialbehörighet för personal på IGF-fartyg träder i kraft

Sjöfart - 01.09.2016

Krav på att personal som arbetar på IGF-fartyg, dvs. fartyg som använder gas eller andra bränslen med låg flampunkt, ska ha specialbehörighet träder i kraft den 5 oktober. Syftet med de nya kraven är att garantera säkerheten på fartyg som använder LNG, metanol e.d. som bränsle.

Lue lisää