Årliga koldioxidutsläpp ska rapporteras för första gången nästa år

Sjöfart - 14.06.2017

I EU:s MRV-förordning fastställs regler för övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från fartyg med en bruttodräktighet över 5 000. Företaget förpliktas att övervaka och rapportera relevanta parametrar för energieffektiviteten hos vart och ett av sina fartyg. MRV-förordningen trädde i kraft 1.7.2015.

Förordningen tillämpas på koldioxidutsläpp som uppstår när fartygen ligger i medlemsstaternas hamnar och på resor från eller till EU-hamnar. År 2018 är det första år för vilket övervakningsdata ska rapporteras. Förordningen är flaggneutral och gäller alla fartyg av ovan nämnd storlek.

Viktiga datum i samband med MRV-förordningen:

  • Företaget ska lämna in en övervakningsplan till en ackrediterad kontrollör senast 31.8.2017.
  • Övervakningen av koldioxidutsläppen och annan relevant information ska inledas 1.1.2018.
  • En rapport över 2018 års verifierade utsläpp ska lämnas in till kommissionen och flaggstaten senast 30.4.2019.
  • Varje fartyg ska senast 30.6.2019 ha ett dokument om överensstämmelse som bevis på att det uppfyller övervaknings- och rapporteringsskyldigheten.
  • Kommissionen publicerar information om de rapporterade koldioxidutsläppen senast 30.6.2019.

 

Närmare information: 
Jorma Kämäräinen, ledande sakkunnig, jorma.kamarainen@trafi.fi, tfn 040 515 5407
Antti Nironen, jurist, antti.nironen@trafi.fi, tfn 029 5347 117
Anita Mäkinen, ledande sakkunnig, anita.makinen@trafi.fi, tfn 040 162 4592