Du kan nu kontrollera äktheten och giltighetstiden hos sjömäns certifikat i Trafis e-tjänst

Sjöfart - 26.01.2017

I Trafis e-tjänst kan du kontrollera om behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet eller kompetensbevis utfärdade av Trafi och STCW-enliga radiobehörigheter utfärdade av Kommunikationsverket är äkta och giltiga. Tjänsten är uppbyggd enligt STCW-konventionens krav och är engelskspråkig, så att i synnerhet utländska myndigheter och rederier ska kunna utnyttja den.

Genom att mata in certifikatets nummer och innehavarens födelsedatum får du närmare upplysningar om behörigheten, förutsatt att den kan hittas utgående från de uppgifter du matat in.   Kontrollera att du matat in korrekta uppgifter. Certifikatets nummer kan vara av formatet TRAFI/nnnnn/2016 eller nnnnn/2013. De fyra sista siffrorna anger det år då behörigheten beviljades. Tjänsten kräver inte att du registrerar dig. Vänligen kontakta stcw@trafi.fi, omdet uppstår tekniska problem.

Länk till tjänsten


Ytterligare information:
Inspektör Suvi Toppari, suvi.toppari@trafi.fi, stcw@trafi.fi