Ajokorttikoulutuksen muutos tuo uutta kortin suorittajalle ja mahdollistaa uusien toimijoiden tulon alalle

Tieliikenne - 31.05.2018

Ajokorttikoulutuksen uudistukset tuovat muutoksia niin ajokorttia parhaillaan suorittaville kuin sitä suunnittelevillekin. Myös alalle uudistus tuo muutoksia, kun koulutuksen sisällöt ja tutkintojen periaatteet muuttuvat. Mukaan voi tulla myös uusia toimijoita.

Lue lisää

Vastaa Trafin työsuhdeautokyselyyn!

Tieliikenne - 29.05.2018

Ajatko työsuhdeautolla tai tarjoaako yrityksesi työntekijöille työsuhdeautoedun? Trafi selvittää yritysten työsuhdeautoihin ja työhön liittyvän ajamisen käytäntöjä sekä yritysten että työntekijöiden näkökulmasta.

Lue lisää

Trafi mukana Suunnannäyttäjät 2018 -kilpailussa

Tieliikenne - 29.05.2018

Kilpailu etsii digitalisaation uusia suunnannäyttäjiä - äänestä Trafin hankkeet "Ajokorttini ja sen uudistaminen" sekä "Autoilija-sovellus ja mobiiliajokortti" jatkoon!

Lue lisää

Trafin viestit jatkossa Suomi.fi-viestien sähköiseen postilaatikkoon

Tieliikenne - Yleistä - 21.05.2018

Trafi on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestien sähköisen postilaatikon kansalaisen ja viranomaisen väliseen viestintään. Ensimmäisinä palveluina ovat muistutus ajokortin voimassaolon päättymisestä sekä ilmoitus syntyneistä ajoneuvoverojen palautuksista.

Lue lisää

Vastuullisuuden merkitys kasvaa tulevaisuudessa tiekuljetusalalla

Tieliikenne - 21.05.2018

Vastuullisuus nähdään kuljetusyrityksissä positiivisena asiana, mutta taloudelliset ja johtamiseen liittyvät haasteet vaikuttavat toiminnan vastuullisuuden kehittämiseen. Eniten hyötyä vastuullisuutta parantavien toimintatapojen noudattamisesta yrityksille on tullut toimintavarmuuden, kaluston käyttövarmuuden sekä maineen parantumisesta.

Lue lisää