Ajokorttikoulutuksen muutos tuo uutta kortin suorittajalle ja mahdollistaa uusien toimijoiden tulon alalle

Tieliikenne - 31.05.2018

”Ajokorttiuudistuksen tarkoituksena on mahdollistaa entistä yksilöllisemmät polut ajokortin hankkimiseksi. Oleellista ei ole, missä ja miten opetus on hankittu, vaan se, että uudet kuljettajat tulisivat entistä valmiimpina liikenteeseen”, kertoo osastopäällikkö Kimmo Pylväs.

”Kaikkien ajokorttia suorittavien on jatkossa käytävä osa opetuksesta ammattimaisessa opetuksessa ennen kuljettajantutkinnon suorittamista. Jatkossa ajokorttikoulutusta voi saada autokoulujen ja opetuslupaopetuksen lisäksi myös muiden Trafin hyväksymien liikenneturvallisuustoimijoiden antamana. Esimerkiksi ensimmäisen ajokortin suorittajan pakollista neljän tunnin teoriaopetusta voivat jatkossa tarjota myös lukiot ja muut oppilaitokset sekä uudet Trafin hyväksymät liikenneturvallisuustoimijat”, jatkaa johtava asiantuntija Tuire Simonen.

Ajokorttiopetusta antavaksi liikenneturvallisuustoimijaksi hyväksymisen edellytyksenä ovat koulutukseen tarvittava alan tuntemus ja osaaminen sekä kokemus kouluttamisesta. Trafi myöntää toimijalle hyväksynnän kokonaisharkinnan perusteella. Hyväksyntää voi hakea 1.7.2018 alkaen.

Uudistukset voimaan heinäkuun alussa

Uudistuksessa pakollisen opetuksen määrä vähenee ja tutkinnon merkitys kasvaa. Myös opetusluvalla opettaminen helpottuu, ja samalla uudistuksen myötä käyttöön otettavat uudet opetuskokonaisuudet ensimmäisen ajokortin suorittajan teoriaopetuksesta sekä henkilöautokortin suorittajan 8 tunnin riskikoulutuksesta ovat pakollisia myös opetuslupalaisille.

Ajokorttikoulutuksen muutokset ja siirtymäajan käytännön on koottu Trafin nettisivuille www.trafi.fi/ajokorttikoulutusuudistuu. Uudistukset tulevat voimaan 1.7.2018.


Lisätietoja:
osastopäällikkö Kimmo Pylväs, p. 029 5345 798, kimmo.pylvas (at) trafi.fi
johtava asiantuntija Tuire Simonen, p. 029 5345 202, tuire.simonen (at) trafi.fi