Automaatio muuttaa kuljettajan roolia

Tieliikenne - 09.02.2017

Ajoneuvoteknologian nopea kehittyminen ja erilaisten kuljettajan tukijärjestelmien yleistyminen muuttavat raskaan liikenteen kuljettajan työtehtäviä ja roolia. Esimerkkejä jo käytössä olevasta automaatiosta ovat mukautuva vakionopeudensäädin, kaistalla pysymisen avustin ja automaattinen hätäjarrutus.

”Tällaisten järjestelmien yleistyminen vaikuttaa merkittävästi kuljettajan tehtäviin ja siihen, miten kuljettaja hahmottaa ja ymmärtää roolijaon itsensä ja ajoneuvon automaattisten järjestelmien välillä. Kuljettajan on ymmärrettävä järjestelmän toimintaa sekä tunnettava olosuhteet, joissa järjestelmä on toimintakykyinen”, sanoo yksikönpäällikkö Eetu Pilli-Sihvola Trafista.

Automaation yleistymiseen vaikuttaa kaluston uusiutumisnopeus, joka on lyhimmilläänkin kolmesta neljään vuotta. Ehdolliset automaatiojärjestelmät, joissa järjestelmä havainnoi ympäristöä, mutta kuljettaja on edelleen vastuussa ja valmiina ottamaan ajoneuvon hallintaansa, eivät näin ollen juuri vaikuta kuljettajien osaamistarpeisiin seuraavien viiden vuoden aikana.

Matalamman automaatiotason kuljettajaa avustavat järjestelmät sen sijaan ovat jo laajasti käytössä tai tulossa uuteen kalustoon. Tällaisten järjestelmien käytön opetus tulee sisältyä ammatillisen osaamisen koulutukseen. Kaluston merkki- ja mallikirjavuuden takia osaaminen saavutetaan tehokkaimmin maahantuojien ja kuljetusoperaattorien antamalla perehdytyksellä ja varmistetaan, että kuljettajalla on ajantasainen osaaminen kuljettamansa ajoneuvon osalta.

”Kaiken kaikkiaan liikenteen automaatio luo kuljetusliiketoimintaan uudenlaisia mahdollisuuksia. Sen avulla on mahdollista parantaa yritystoiminnan taloudellista kannattavuutta, kehittää toiminnan organisointia sekä parantaa liikenneturvallisuutta, energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä,” sanoo kehityspäällikkö Mikko Västilä Trafista.

 

AULA - selvitys ammattikuljettajan osaamistarpeista automaattisessa liikenteessä julkaistaan lähiaikoina Trafin verkkosivuilla.


Lisätietoja:

yksikönpäällikkö Eetu Pilli-Sihvola, eetu.pilli-sihvola@trafi.fi
kehityspäällikkö Mikko Västilä, mikko.vastila@trafi.fi