Espoo selvitti liikenneturvallisuutta uusilla tiedonkeruumenetelmillä

Tieliikenne - 15.06.2018

Espoon kaupungin hankkeen tavoitteena oli tutkia älykkäiden suojatievalaistusjärjestelmien liikenneturvallisuusvaikutuksia ja laitteiden toimintavarmuutta. Lisäksi työn tavoitteena oli selvittää, tuovatko uudet, älykkäät tiedonkeruutavat uudenlaisia näkemyksiä ja kustannushyötyjä, ja löydetäänkö niiden avulla enemmän tai toisenlaisia ongelmakohteita ja vaaranpaikkoja perinteisiin tiedonkeruu- ja tutkimusmenetelmiin verrattuna. Hanke toteutettiin Tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustuksella.
 

Älykkäät suojatievalaistusjärjestelmät suurennuslasin alla

Ensimmäisen case-kohteen tavoitteena oli tutkia älykkäiden suojatievalaistusjärjestelmien liikenneturvallisuusvaikutuksia ja laitteiden toimintavarmuutta. Espoon kaupunki asensi kolmelle suojatielle älykkään valaistusjärjestelmän, C2 SmartLight Oy:n kehittämän C2 SmartWalk -suojatievalon. Kun jalankulkija on aikeissa ylittää suojatien, kirkastuu suojatievalo noin 20 sekunnin ajaksi joko automaattisesti sensorin avulla tai kun jalankulkija painaa nappia. Kirkastettu valaistus herättää autoilijan huomion ja valaisee suojatien ylittäjän. Kahdella suojateistä käytettiin sensoria ja yhdellä suojatiellä käytössä oli napilla toimiva järjestelmä.

Muuttuneita koulureittejä selvitettiin dronejen avulla

Toisessa kohteessa tavoitteena oli tutkia, missä kävelyreitit muuttuivat metron liikennöinnin alkamisen jälkeen metroasemien kohdalla ja mitkä ovat uusien reittien suurimmat epäkohdat ja kustannustehokkaimmat parannustoimenpiteet. Tarkemmin keskityttiin tutkimaan Niittykummun koulun oppilaiden koulureittejä. Koulureittejä analysoitiin paikkatieto-ohjelmalla, jolla määritettiin oppilaiden käyttämät reitit kotiosoitteen perusteella. Lisäksi liikkumista asemien lähettyvillä tutkittiin lintuperspektiivistä drone-lennokeilla. Lennokeilla pyrittiin selvittämään liikennejärjestelmän mahdollisia ongelmakohteita, kuten mitä reittiä oppilaat oikeasti kulkevat ja syntyykö johonkin ruuhkautumista tai konfliktipisteitä oppilaiden ja muun liikenteen kanssa. Kuva: Ramboll

Hanke loppusuoralla, tulokset pian saatavilla

Työn tulokset molempien case-tapauksien osalta on analysoitu ja tällä hetkellä ollaan loppusuoralla raportin työstämisen suhteen. Case 1 (Älykkäät valaistusjärjestelmät) onnistui toivotunlaisesti, mutta Case 2 (Koulureitit metroasemien ympäristössä) osoittautui lopulta liian haasteelliseksi, sillä Niittykummun koulun oppilaiden havainnointi korkealta kuvatusta aineistosta ei onnistunut. Lasten ja aikuisen erottaminen toisistaan onnistuu vain hyvin matalalla kuvatusta aineistosta, mikä mahdollistaa havainnoinnin vain poikkileikkauksen osalta, mutta ei kulkureittien seuraamista. Koulureittien seuraaminen ei ole mahdollista alusta loppuun pelkän ilmakuvauksen avulla, vaan kulkijoilla pitäisi olla esimerkiksi tarkka gps-paikannin. Tämä osa tutkimuksesta ei kuitenkaan mennyt hukkaan, sillä saimme paljon materiaalia siitä, miten jalankulkijat ja polkupyöräilijät käyttäytyvät uudessa katurakenteessa metrolle kulkiessaan.

 

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustushakemuksia voi jättää 3.8.2018 asti

Avustuksia voi hakea erityisesti hankkeisiin, jotka käsittelevät koulumatkojen turvallisuutta sekä kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta maankäytön suunnittelussa. Hakemukset tulee jättää viimeistään 3.8.2018 osoitteisiin kirjaamo (at) trafi.fi ja valtionavustus (at) trafi.fi. Tarkemmat hakuohjeet löydät Trafin Valtionavustus-sivuilta.