Koulumatka-hanke parantaa koulumatkojen turvallisuutta sujuvoittamalla liikennekasvatusta

Tieliikenne - 15.06.2018

Hyvinkäällä on käynnissä Koulumatka-hanke, joka pureutuu koulumatkojen turvallisuuteen. Hankkeessa kootaan liikennekasvatuksen materiaalit helposti saataville ja luodaan työkaluja liikennekasvatuksen tueksi.

Suurin kipinä hankkeen aloittamiseen tuli suoraan kouluista. Koulumatkoihin liittyvää hyvää työtä on Hyvinkäällä aiemminkin tehty paljon, mutta materiaalit ja ohjeet ovat olleet hajallaan.

”Koulut toivoivat, että kaikki aineisto koottaisiin yhteen siten, että ne olisi helppo löytää”, kertoo Hyvinkään kaupungin liikennesuunnittelija Marjukka Aronen. Koulumatka-hanke käynnistyi syksyllä 2017, kun hankkeelle myönnettiin Trafin jakamaa valtionavustusta.

Konkreettiseen toiveeseen konkreettiset työkalut

Opettajien toiveesta Koulumatka-hankkeessa haluttiin luoda yksinkertaisia, helposti löydettäviä ja kouluyhteisön vuosirytmiin sopivia aineistoja viisaan liikkumisen edistämiseksi. Hankkeen aluksi tehtiin nykytilakartoitus eli selvitettiin, millaista materiaalia on jo olemassa. Samalla tunnistettiin koulumatkoihin liittyvät toimijat kuten oppilas, vanhemmat, koulu ja liikenneympäristö.

”Hankkeessa koostetaan turvalliset reittisuositukset koululaisten pyöräretkiä varten. Reitit tallennetaan karttapalveluun, jonka kautta ne löytää kätevästi”, Aronen kuvailee. Lisäksi on ideoitu liikennepolkukonseptia, jonka voi toteuttaa koulujen lähiympäristössä.

Kaikki hankkeessa tehty aineisto kootaan Hyvinkään kaupungin nettisivuille, ja eri toimijoille tehdään omat osiot. Esimerkiksi vanhempia muistutetaan opettelemaan koulureittiä yhdessä ekaluokkalaisen kanssa hyvissä ajoin ennen koulun alkua. Nettisivuille nostetaan esiin ajankohtaisia aiheita vuoden mittaan.

Pilottikoulut ideoivat ja antavat palautetta

Hankkeessa on alusta saakka ollut mukana kaksi pilottikoulua, joiden kanssa toimintamalleja ja aineistoja on mietitty ja rakennettu. ”Aineisto kootaan valmiiksi nyt koulujen loputtua, ja syksyllä pilottikoulumme testaavat toimintamalleja”, Aronen kertoo.

Pilottikoulut ovat tyytyväisiä ja innostuneita siitä, että asioihin tulee parannuksia. ”Meillä on avoin ja ideoiva porukka, ja olemme käyneet paljon mainioita keskusteluja hankkeen edetessä. Pilottikoulujen opettajat ovat sanoneet suoraan, että aineiston täytyy olla niin hyvä, ytimekäs ja selkeä, että sitä oikeasti tulee käytettyä”, Aronen kuvailee. 

Yhteistyötä ympäristökasvatuksen kanssa

Hyvis on Hyvinkään kaupungin päiväkodeille ja kouluille luotu kestävän kehityksen tunnus, joka kannustaa laadukkaaseen ja tiedostettuun kestävän kehityksen työhön. Hyvis koostuu viidestä arvosta: Hyvinvointi, Ympäristö, Vastuu, Innostus ja Sydämen sivistys. Ohjelman tarkoitus on tehdä ympäristökasvatus näkyväksi ja kannustaa siihen. Koulujen ympäristövastaavat tuovat Hyviksen myötä ympäristökasvatuksen luontevaksi osaksi koululaisten arkea.

”Viime vuosina viisaan liikkumisen ja ympäristöasioiden kesken on alettu tehdä entistä enemmän yhteistyötä, koska niiden tavoitteet ja arvot ovat samat”, kertoo Aronen. Hyvis-kaudella 2017-2018 teema oli kestävä liikkuminen ja liikennekasvatus sekä monipuolinen ulkoilu arjessa ja ulkona oppiminen. ”Koulumatka-hankkeen lopputuloksia on luontevaa jalkauttaa Hyvis-verkoston kautta”, toteaa Aronen.

Työ jatkuu hankkeen jälkeenkin

Hyvinkäällä on jo pitkään panostettu liikenneturvallisuuteen. Kaupungissa on toiminut yli 25 vuoden ajan poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyöryhmä, ja turvallisuus on nimetty yhdeksi kaupungin toimintaa ohjaavaksi arvoksi.

Koulumatkojen liikenneturvallisuus on valtava kokonaisuus, johon liittyy paljon tietoa ja asiaa. Rajaaminen ja ytimeen keskittyminen onkin ollut toisinaan hankalaa. ”Meidän on ollut pakko ajatella, että tämän projektin puitteissa tehdään se mitä voidaan, ja siitä sitten jatketaan. Saamme nyt koululaisten liikenneturvallisuutta ison harppauksen eteenpäin, ja tämän jälkeen homma jatkuu muiden töiden ohessa”, Aronen toteaa.

 

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustushakemuksia voi jättää 3.8.2018 asti

Avustuksia voi hakea erityisesti hankkeisiin, jotka käsittelevät koulumatkojen turvallisuutta sekä kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta maankäytön suunnittelussa. Hakemukset tulee jättää viimeistään 3.8.2018 osoitteisiin kirjaamo (at) trafi.fi ja valtionavustus (at) trafi.fi. Tarkemmat hakuohjeet löydät Trafin Valtionavustus-sivuilta.