Liikenneturvallisuuskokeiluille tarjolla hankeavustusta

Tieliikenne - 15.06.2018

Avustuksia voi hakea erityisesti hankkeisiin, jotka käsittelevät koulumatkojen turvallisuutta sekä kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta maankäytön suunnittelussa. ”Koulumatkojen turvallisuus mietityttää monissa kunnissa, ja on siksi ajankohtainen aihe”, kertoo Trafissa valtionavustuksia koordinoiva johtava asiantuntija Annu Korhonen. Toisella teemalla halutaan tukea kävelyn ja pyöräilyn turvallista edistämistä.

 ”Hankeavustuksen tarkoitus on edistää uusien ideoiden kokeilua ja käyttöönottoa”, sanoo Korhonen. ”Toiveissa on myös, että hankkeiden tuloksia voitaisiin hyödyntää koko Suomessa. Odotamme hakemuksilta tuoreita näkökulmia ja kokeilunhalua!”

Hakemukset tulee jättää viimeistään 3.8.2018 osoitteisiin kirjaamo (at) trafi.fi ja valtionavustus (at) trafi.fi. Tarkemmat hakuohjeet löydät Trafin Valtionavustus-sivuilta.

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustus on tarkoitettu kunnille, kuntayhtymille ja voittoa tavoittelemattomille yhteisöille. Avustusta myönnetään alueellisiin ja paikallisiin tieliikenteen turvallisuutta kehittäviin hankkeisiin ja kokeiluihin sekä tieliikenteen turvallisuustutkimuksiin.

Edellisessä hankehaussa valittiin 13 hanketta

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustusta jaettiin ensi kerran viime vuonna. Trafi sai vuoden 2017 haussa yhteensä 27 hanke-ehdotusta. Myös tuolloin hakemuksia toivottiin koulumatkojen turvallisuuteen liittyen, ja toisena teemana oli liikenneturvallisuus osana kuntalaisten hyvinvointia.

Hakemusten joukosta valittiin 13 hanketta. Moni valituista hankkeista liittyi koulumatkojen turvallisuuteen. ”Mukana on muun muassa koulumatkojen ja koulukuljetusten turvallisuuden parantamiseen tähtääviä hankkeita ”, kertoo Annu Korhonen. ” Hakemuksissa oli hyvin otettu huomioon se, että hankkeiden tulokset pystytään monistamaan myös muihin kuntiin – tämän toivoisimme näkyvän myös tämän vuoden hakemuksissa.”

Hyvinkään kaupungin hankkeessa kootaan liikennekasvatuksen materiaalit helposti saataville ja luodaan työkaluja liikennekasvatuksen tueksi.  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin hankkeessa puolestaan tutkittiin, millaisia vaikutuksia jakelulogistiikalla on koulujen ja päiväkotien turvallisuuteen. Espoon kaupungin hankkeessa tarkasteltiin kahta case-esimerkkiä liikenneturvallisuusnäkökulmasta ja selvitettiin drone-lennokkien kaltaisten älykkäiden tiedonkeruutapojen hyötyjä. Näistä hankkeista voit lukea lisää erillisistä jutuista.

Lisätietoja viime vuonna valituista hankkeista saat myös Trafin Valtionavustus-sivuilta.