Linja-autonkuljettajille tulee tarjota vammaisuuteen liittyvää koulutusta

Tieliikenne - 13.12.2017

Linja-autonkuljettajien koulutusvaatimukset tulevat voimaan 1.3.2018. Kuljettajille tarjottavassa koulutuksessa tulee käsitellä mm. eri tavoin vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden kohtaamista ja tunnistamista, avustuskoirien tehtäviä sekä erilaisia kommunikointimenetelmiä kuulo-, näkö- tai puhevammaisten henkilöiden ja sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on oppimisvaikeus. Lisäksi koulutuksessa tulee käsitellä vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden eri toimintaympäristöissä kohtaamia esteitä, jotka voivat liittyä niin asenteisiin kuin fyysiseen ympäristöön ja organisaatioiden toimintaan. 

Linja-autonkuljettajien koulutusvaatimuksesta säädetään asetuksessa matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä (EU) N:o 181/2011.

Liikenteenharjoittajat vastaavat  vammaisuuteen liittyvän koulutuksen järjestämisestä

Liikenteenharjoittajien on varmistettava, että kuljettajat saavat vaadittua koulutusta. Koulutuksen järjestämiseen on erilaisia vaihtoehtoja. Liikenteenharjoittaja vastaa koulutusta koskevien menettelyiden ja ohjeiden käyttöönotosta. Vammaisuuteen liittyvää koulutusta voidaan tarjota kuljettajille esimerkiksi osana kuljettajien jatkokoulutusta. Saatavilla on myös ohjemateriaalia, esimerkiksi  ”Accessibility Guide”, jonka Euroopan vammaisfoorumi (EDF), Kansainvälinen joukkoliikenneliitto (UITP) ja kansainvälinen maantiekuljetusliitto (IRU) ovat laatineet yhteistyössä palvelun laadun parantamiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi (saatavilla vain englanniksi).

Lue lisää kuljettajille tarjottavan koulutuksen sisällöstä (asetuksen artikla 16 sekä liite II a).

Koulutusvaatimukset koskevat säännöllistä liikennettä

Kuljettajien koulutusvaatimukset koskevat kaikkea säännöllistä liikennettä.  Sen sijaan satunnaisliikenteeseen kuljettajien koulutusvaatimuksia ei sovelleta. Matkustajia suoraan avustavan henkilöstön ja matkustajien tai matkustajiin liittyvien kysymysten kanssa suoraan tekemisissä olevan muun henkilöstön koulutusvaatimukset tulivat voimaan jo vuonna 2013. Kuljettajien koulutusvaatimuksissa on Suomessa noudatettu 5 vuoden siirtymäaikaa.


Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) valvoo vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia linja-autoliikenteessä. Lue lisää bussimatkustajan oikeuksien valvonnasta kahden vuoden välein julkaistavasta toimintakertomuksesta.
 

Lisätietoja:
Matkustajan oikeudet, erityisasiantuntija Kirsi Tervola, kirsi.tervola(at)trafi.fi
Linja-autonkuljettajien ammattipätevyydet, kehityspäällikkö Mikko Västilä, mikko.vastila(at)trafi.fi
Linja-autonkuljettajien ammattipätevyydet, asiantuntija Jussi-Pekka Laine, jussi-pekka.laine(at)trafi.fi