Robottibusseja testattiin Hämeenlinnassa

Liikenteen tieto - Tieliikenne - 30.08.2017

Metropolian ammattikorkeakoulu koordinoi SOHJOA-hanketta, jossa myös Trafi on mukana. Hanke on avoin innovaatioalusta, jossa yritykset voivat testata ja kehittää omia ratkaisujaan sekä robottibussia. Robottibussia testataan oikeassa ympäristössä, ja bussia on jo kokeiltu Espoossa, Helsingissä ja Tampereella. Tänä kesänä bussia kokeillaan Hämeenlinnassa, joka kuuluu Suomen Kasvukäytävään.

Kokeilujen tarkoituksena on testata automaattista joukkoliikennettä oikeassa liikenneympäristössä ja tutkia, kuinka se voisi täydentää nykyistä liikennejärjestelmää. Hämeenlinnan kokeilun mahdollistajana oli käynnissä oleva Ketterä ja kestävä liikkuminen -hanke.

Toimialat ylittävät ratkaisut muodostavat tulevaisuuden liikkumisen ekosysteemejä

Suomen kasvukäytävän 1.8. järjestämässä tilaisuudessa paitsi testattiin kahta robottibussia myös keskusteltiin liikkumisen uudista mahdollisuuksista. Tampereen yliopistolla projektipäällikkönä työskentelevä Jukka Lintusaari kertoi tapaamisessa näkemyksiään tulevaisuuden liikenteestä. Hän visioi, että tulevaisuudessa yhteiskunnan koostuu kasvualueista, jotka muodostuvat entistä paremmin toimivista hubeista. Keskustelussa nostettiin esiin, että haasteena ovat Suomessa melko pitkät välimatkat kasvukeskusten välillä, ja tähän liittyen ajoneuvojen eri käyttövoimien käyttöönotto.

Yhteiskunnan uusiutuminen mahdollistuu, kun ekosysteemit vastaavat kansalaisten tarpeita. Sujuvuutta, turvallisuutta ja kustannustehokkuutta edistävät innovaatiot ja entistä joustavammin toimialoja ylittävät ratkaisut tulevat korostumaan tulevaisuudessa. Keskustelussa painotettiin, että sellaiset innovaatiot menestyvät, jotka kykenevät siirtymään esikaupallisesta kaupalliseen toimintaan.