Sähköinen asiointi lisääntyy rekisteröinneissä

Tieliikenne - 08.02.2017

Sähköisen asioinnin osuus rekisteröinneistä oli 2016 tammikuussa 38 % ja joulukuussa 47 %. Sähköisiin palveluihin ovat siirtyneet erityisesti pelkän verkkopankkitunnistautumisen perusteella luonnistuvat liikennekäytöstäpoistot ja -käyttöönotot.

Omistajan- ja haltijanvaihdokset puolestaan tehdään edelleen voittopuolisesti henkilöpalvelussa, vaikka sähköisesti tehtävien ilmoitusten osuus onkin lisääntynyt (vuonna 2016 30 %). Sähköisen omistajanvaihdoksen tekeminen edellyttää, että ostajalla on edelliseltä rekisteriin merkityltä omistajalta saatu varmenne.

Sähköisen asioinnin ennakoidaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna.

Rekisteröintien kokonaismääräkin kasvoi voimakkaasti

Eniten viime vuonna kasvoivat liikennekäytöstäpoistojen ja -käyttöönottojen, luovutusilmoitusten sekä rekisteröintitodistusten tulostamisten määrät.  Kasvun taustalla ovat toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset:

  • Liikennekäytöstäpoistojen tekeminen ilman rekisterikilpien palautusvelvollisuutta tuli mahdolliseksi myös muille kuin autoille.
  • Mahdollistettiin luovutusilmoituksen tekeminen sähköisesti.
  • Paperista rekisteröintitodistusta ei enää automaattisesti annettu rekisteröinnin yhteydessä, mutta alkuvaiheessa todistuksia tulostettiin runsaasti asiakkaan pyynnöstä.
  • Vakuutusyhtiöt ottivat käyttöön omia rekisteröintipalvelujaan.

 

Rekisteröintien jakauma kumppaniryhmittäin