Trafi myönsi luvan liikuteltavalle katsastusasemalle

Tieliikenne - 10.02.2017

Vuoden 2014 toimilupalain muutos avasi katsastustoimipaikoille mahdollisuuden laajentaa halutessaan toimintaansa myös muuhun autoiluun liittyvään toimintaan, esimerkiksi korjaamotoimintaan. Uusien toimijoiden mukaantulo alalle helpottui, sillä lupaa voi hakea vain kevyiden ajoneuvojen katsastuksiin, jolloin laitevaatimukset ovat kevyemmät ja toiminnan aloituskustannukset alhaisemmat.

Katsastusasemien alueellinen jakauma on jo nyt hyvä, mutta liikuteltavien katsastusasemien ansiosta palvelua on mahdollisuus parantaa entisestään viemällä tarjontaa vielä lähemmäksi asiakkaita.

”Trafissa tarkastelimme säädöksiä ja totesimme, ettei tällaiselle toiminnalle ole esteitä”, kertoo yksikönpäällikkö Olli Ahtola Trafista.

Liikuteltaville katsastustoimipaikoille haetaan omaa toimilupaa kuten kiinteillekin toimipaikoille, ja luvanhaltijan on ilmoitettava Trafille etukäteen missä toimipaikka kulloinkin toimii.

Katsastuskontti Oy:n liikuteltava katsastusasema tulee toimimaan merkittävien kauppakeskusten ja kauppakeskittymien yhteydessä, lähellä asiakasta.

”Toimintamme kulmakivenä on mukava katsastuskokemus, mikä saavutetaan parhaan mahdollisen sijainnin, kauppakeskusyhteistyön sekä asiakaslähtöisen ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla. Katsastuskontti vastaa markkinoiden tarpeeseen tuoda katsastus aidosti lähelle asiakasta, jolle Katsastuskontti tarjoaa vaihtoehdon katsastaa auto ostosreissun yhteydessä täysin samoilla tarkastusmenetelmillä kuin perinteisillä katsastusasemillakin”, kertoo Katsastuskontin toimitusjohtaja Ilkka Marin.

 

Lisätietoja
Trafi: yksikönpäällikkö Olli Ahtola, olli.ahtola@trafi.fi
Katsastuskontti Oy: toimitusjohtaja Ilkka Marin, ilkka.marin@katsastuskontti.fi, www.katsastuskontti.fi