Trafin vastuullisuusmalli kiinnostaa kuljetusyrityksiä

Tieliikenne - 13.09.2017

Kuljetusyritysten vastuullisuusmalli on tieliikenteen kuljetusyrityksille tarkoitettu vapaaehtoinen johtamis- ja menettelytapamalli, jota voivat hyödyntää kaiken kokoiset kuljetusyritykset ja näiden sidosryhmät. Trafi haluaa vastuullisuusmallin avulla kannustaa ja tukea vastuullista kuljetustoimintaa.

Kuljetusyritys voi liittyä Trafin vastuullisuusmalliin, kun se täyttää vastuullisen kuljetustoiminnan edellytykset. Seitsemän toimijaa on liittynyt mukaan.

Kuljetusyritykset pitävät hyvänä, että vastuullisuusmalliin liittyessään he joutuvat pohtimaan ja kirjaamaan yrityksen talous-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioita yhtenä kokonaisuutena. Johtamista tukeva tieto saattaa varsinkin pienissä yrityksissä olla hajallaan eri kohteissa tai olla pelkästään yrittäjän ”päässä”. 

Vastuullisuusmalli avustaa tiedon keräämisessä ja hyödyntämisessä seurantatyökalun ja esimerkkilomakkeiden muodossa. Yritykset kokevat, että vastuullisuusmallin tuomia pysyviä muutoksia toimintatapoihin ja tuloksia yritysten toiminnassa on todennäköisesti nähtävissä vuoden tai kahden kuluttua.

Kuljetusyritysten mukaan vastuullisuusmalliin kuulumisesta on imagohyötyä esimerkiksi tarjouskilpailuissa.


Lisätietoja:
Marke Lahtinen, marke.lahtinen@trafi.fi, puh. 029 5346 248