Tutkimuksella lisää liikenneturvallisuutta päiväkoteihin ja kouluihin

Tieliikenne - 15.06.2018

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin tutkimuspäällikkö Olli-Pekka Brunila sai idean tutkimuksesta vieraillessaan Kotkan kaupungin varastolla. Brunila näki omin silmin tavaramäärät, jotka varastolta kuljetetaan kaupungin laitoksiin, ja alkoi miettiä jakeluliikenteeseen liittyviä turvallisuusriskejä. Oma lapsi oli juuri aloittanut päiväkodin, joten aihe pulpahti mieleen kuin itsestään.

Kotiin päästyään Brunila etsiskeli netistä tietoa ja totesi, että saattoliikennettä ja koululaisten välituntien turvallisuutta oli tutkittu paljonkin. Jakelulogistiikkaan ja turvallisuuteen keskittyvää tutkimusta ei sen sijaan löytynyt, joten sille oli selkeää tarvetta.

Tietoa kerättiin kyselyin ja haastatteluin

Tutkimuksessa tehtiin kirjallisuuskatsaus sekä selvitettiin Kotkan ja Haminan päiväkotien ja  alakoulujen nykytilannetta kyselyiden kautta. Kyselyssä pyydettiin perustiedot rakennuksesta ja jakeluliikenteen vilkkaudesta, kysyttiin onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista, sekä pyrittiin selvittämään, onko jakeluasiat huomioitu toiminnassa.

”Kyselyiden perusteella tutkijat kokosivat riskitekijät ja ongelmakohdat. Lisäksi valitsimme neljä päiväkotia, joita tarkasteltiin lähemmin ja haastateltiin henkilökuntaa”, Brunila kertoo.

Ahtaat pihat hankaloittavat turvallista jakelua

Yksi tunnistetuista riskitekijöistä oli pihojen ahtaus, joka koski erityisesti vanhempia rakennuksia. Uudemmissa rakennuksissa jakeluliikenne on otettu huomioon ja erotettu piha-alueesta. Vanhat talot ja piha-alueet ovat riskialttiimpia, koska niitä ei alun perin ole suunniteltu laitoskäyttöön.

”Esimerkiksi päiväkoteja perustetaan monenlaisiin rakennuksiin. Jos rakennus on alun perin suunniteltu ihan toiseen käyttöön, jakeluliikennettä ei suunnitteluvaiheessa ole usein ajateltu lainkaan, vaan jakeluautot saattavat joutua peruuttelemaan lasten leikkipihan vieressä. Onnettomuuksia ei ole vielä sattunut, mutta riskejä on”, Brunila sanoo.

Välinpitämättömyys ja tiedonkulun ongelmat lisäävät riskejä

Välinpitämättömyys sääntöjä kohtaan ja samanaikaisen saattoliikenteen aiheuttama häiriö olivat toiset esiin nousseet riskitekijät.

”Nykyään lapsia kyyditetään aika usein autolla, mikä tarkoittaa paljon saattoliikennettä. Jos samaan aikaan on jakelu käynnissä, se on aikamoista puikkelehtimista pienellä piha-alueella”, Brunila sanoo. Kyselyistä ja haastatteluista kävi myös ilmi, että osa koulujen ja päiväkotien alueella liikkujista ei piittaa esimerkiksi nopeusrajoituksista.

Häiriöt tiedonkulussa aiheuttavat myös ongelmia. Vaikkapa poikkeamia koskeva tieto ei välttämättä tavoita kaikkia suurissa yksiköissä, joissa on paljon lapsia ja työntekijöitä. Esiin nousi myös, että toimintaohjeet eivät välttämättä olleet hallussa uusilla työntekijöillä tai sijaisilla, ja vain suomeksi toteutetut toimintaohjeet saattoivat olla haastavia työntekijöille, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään.

Tuloksista tietoa ja turvallisempaa arkea

Tutkimuksen tuloksista tiedotetaan laajasti. Tutkimusraportin valmistuttua raportit on tarkoitus lähettää mukana olleille päiväkodeille ja kouluille. Haminan ja Kotkan kaupungeille suunnataan tiedote, jossa kerrotaan tunnistetuista riskitekijöistä. Tuloksia viedään myös Kymenlaakson liiton lähiliikennevaliokuntiin.

Tutkimuksen perusteella ei Brunilan mukaan voida tehdä varsinaisia suosituksia, jolla turvallisuuden ongelmat voitaisiin ratkaista kaikissa päiväkodissa. Varsinaisten suositusten laatiminen vaatisi lisätutkimusta. ”Tämä tutkimus tarjoaa tietoja mahdollisen jatkotutkimuksen pohjaksi, sekä selkeitä parannuskohteita päiväkotien ja koulujen arjessa huomioitavaksi”, Brunila tiivistää.

”Jokainen päiväkoti on erilainen ja etenkin vanhemmissa kiinteistöissä on hankala saada puutteita korjatuksi ilman remonttia. Kaikissa päiväkodeissa ja alakouluissa voidaan kuitenkin panostaa parempaan tiedonkulkuun ja sääntöjen kunnioittamiseen,” toteaa Brunila.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin

 

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustushakemuksia voi jättää 3.8.2018 asti

Avustuksia voi hakea erityisesti hankkeisiin, jotka käsittelevät koulumatkojen turvallisuutta sekä kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta maankäytön suunnittelussa. Hakemukset tulee jättää viimeistään 3.8.2018 osoitteisiin kirjaamo (at) trafi.fi ja valtionavustus (at) trafi.fi. Tarkemmat hakuohjeet löydät Trafin Valtionavustus-sivuilta.