Uudistamista, mahdollistamista, yksinkertaistamista – ajokorttitoimivallan siirto ollut paljon muutakin kuin vastuun vaihtoa

Kolumnit - Tieliikenne - 07.12.2016

Vuoden 2016 alussa Trafista tuli toimivaltainen ajokorttiviranomainen ja samalla päättyi poliisin lähes satavuotinen toimivalta ajokorttiasioissa.  Uuden alku oli samalla päätös laajalle kehitysprojektille, jossa mukana olivat omalla vahvalla panoksellaan Trafin lisäksi myös poliisi, autokoulutoimijat, terveydenhuollon toimijat sekä Trafin palveluntuottajaksi valikoitunut Ajovarma Oy. Projektin onnistumisesta kertoo paljon se, että 2013 vuoden lopussa projektille asetetuista tavoitteista ei jäänyt toteutumatta ainuttakaan!

Saavutimme vuoden alussa paljon muutakin kuin pelkän vastuuviranomaisen vaihdon:

  • Uudistimme ajokorttien ja muiden tieliikenteen henkilölupien hakuprosessin soveltumaan Trafille kovin tuttuun palveluntuottajamalliin.
  • Mahdollistimme passikuvien hyödyntämisen ajokorteissa.
  • Rakensimme kaksi sähköistä palvelua (ajokortin kaksoiskappaleen ja vammaisen pysäköintiluvan hakeminen).
  • Otimme käyttöön uuden tutkintojärjestelmän (mm. teoriakoe tabletilla).
  • Yksinkertaistimme ja nopeutimme huomattavasti kansainvälisen ajokortin hakemiseen liittyvää prosessia.
  • Otimme käyttöön EU-laajuisen ajokorttitiedonvaihtojärjestelmän.
  • Uudistimme ajoterveysohjeet ja -lomakkeet.
  • Alensimme lähes kaikkien meille siirtyneiden lupien asiakasmaksuja.
  • Poistimme käytöstä lyhytaikaisen ajokortin sekä toimitimme vuoden aluksi yli 100 000 asiakkaalle uuden pitkäaikaisen ajokortin.


Onnistuminen ei olisi ollut mahdollista ilman kymmenien trafilaisten ja sidosryhmiemme saumatonta yhteistyötä. Onnistumista edesauttoi myös se, että projekti sai koko ajan vahvaa taustatukea virastomme johdolta.

Yhteishenki ollut hyvä ja työ laadukasta uudessa tilanteessa

Takana on nyt 11 kuukautta toimivaltaisena viranomaisena. Työtä ja oppimista on riittänyt alusta asti paljon, mutta projektin yhteishenki on onnistuttu säilyttämään myös arjen uusien haasteiden keskellä. Ajovarma on Trafin tukemana käsitellyt yli 350 000 lupa-asiaa, Trafissa on myönnetty yli 22 500 lupaa ja ajokortin kaksoiskappaletta on hakenut Trafin sähköisessä palvelussa noin 76 000 ihmistä. Tehtävät on pystytty hoitamaan laadukkaasti, vaikka lähes kaikilta Trafin ja Ajovarman työntekijöiltä puuttui aikaisempi kokemus meille siirtyneistä tehtävistä.

Kritiikki uusia toimintamalleja kohtaan on ollut vähäistä ja positiivista palautetta on annettu erityisesti mahdollisuudesta hakea ajokortin kaksoiskappaletta sähköisesti. Poliisin passikuvien hyödyntäminen on myös osoittautunut erittäin onnistuneeksi ratkaisuksi. Tähän mennessä passikuvia on hyödynnetty jo noin 140 000 kertaa, mistä asiakkaille on syntynyt säästöjä varovaisesti arvioiden yhteensä yli miljoona euroa.  Trafin ja Ajovarman osaamisen kasvaessa tekemisestä on pikku hiljaa muodostunut rutinoitunutta ja pystymme koko ajan paremmin hahmottamaan myös kehittämisen paikkoja prosessissamme.

Kehittäminen jatkuu ripeästi

Ensi vuonna odottavatkin uudet haasteet sähköisten palvelujen jatkokehittämisen ja suunnitellun mobiiliajokortin toteuttamisen parissa. Tavoitteenamme on tulevien kahden vuoden aikana mahdollistaa lähes kaikkien ajokorttiasioiden hoitaminen sähköisesti. Ensimmäiset uudet palvelut pyritään saamaan valmiiksi ensi vuoden puolen välin tienoilla.

Seuraava iso askel kehittämisessä tulee olemaan yhteyksien luominen Kansalliseen Terveysarkistoon (KANTA), jotta voimme hyödyntää ajoterveyteen liittyviä johtopäätöstietoja sähköisesti ja mahdollistaa tämän avulla ajokorttilupien sähköisen hakemisen ja automaattisen käsittelyn. Mobiiliajokorttia lähdemme rakentamaan ensi vuoden puolella ja työssä huomioidaan nyt käynnissä oleva loppuasiakkaiden ja sidosryhmien tarpeiden kartoitus.

 

Simo Karppinen
yksikönpäällikkö