Uudistettu kuljettajantutkinto antaa entistä paremmat valmiudet liikenteeseen

Tieliikenne - 13.12.2017

Trafissa on meneillään kuljettajantutkinnon uudistaminen, joka tukee omalta osaltaan myös liikenne- ja viestintäministeriön käynnissä olevaa ajokorttikoulutuksen uudistamista. Uudistuksessa kokeiden sisältöä kehitetään siten, että ne mittaavat entistä paremmin kuljettajan valmiuksia kehittyä turvalliseksi kuljettajaksi.

”Avainasemassa on kokonaisvaltaisuus. Jatkossa ajokortin suorittajien osaamista arvioidaan ajokokeessa kokonaisuutena eikä pääpaino ole enää yksittäisissä virheissä. Niin ikään ajokokeesta annettava palaute on jatkossa entistä konkreettisempaa ja sen on tarkoitus antaa ajokorttia suorittavalle tarkempi käsitys omasta osaamisestaan sekä erityisesti vinkkejä tulevaan osaamisen kehittämiseen”, kertoo projektia vetävä johtava asiantuntija Tuire Simonen Trafista.

Kuljettajantutkinnon uudistus tulee voimaan samanaikaisesti ajokorttilain uudistuksen kanssa eli 1.7.2018. Moottoripyörien käsittelykoe muuttuu kuitenkin jo 1.4.2018.


Lisätietoja: www.trafi.fi/kuljettajantutkintouudistuu