Valtionavustusta tieliikenteen turvallisuustoimintaan

Tieliikenne - 14.06.2017

Trafi on tämän vuoden alusta lähtien myöntänyt valtionavun tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen.

Yleisavustusta liikenneturvallisuustoiminnan tueksi saavat vakiintuneet toimijat eli Liikenneturva, Onnettomuustietoinstituutti ja Ahvenanmaan maakuntahallitus. Uutena tukimuotona kunnille, kuntayhtymille ja voittoa tavoittelemattomille yhteisöille myönnetään hankeavustusta.

Hankeavustuksissa keskitytään vuosittain tiettyihin, paikallisen liikenneturvallisuustyön tärkeisiin teemoihin. Valtionavustuksella halutaan tukea erityisesti sellaisia kokeiluita, kehittämishankkeita ja tutkimuksia, jotka tuottavat myös muissa kunnissa ja alueilla hyödynnettäviä toimintamalleja ja tuloksia. Tämän vuoden hankehaun teemat ovat ’koulumatkojen turvallisuus’ ja ’liikenneturvallisuus osana kuntalaisten hyvinvointia’.

Hankeavustuksiin on varattu 200 000 euroa ja avustusta voi saada 50–75 % hankkeen kustannuksista. Hankehaku avautuu juhannuksen alla ja anomukset tulee toimittaa Trafiin syyskuun alkuun mennessä. Lisätietoa löytyy Trafin nettisivuilta osoitteesta www.trafi.fi/valtionavustus.

”Kuntien työ liikenneturvallisuuden parantamisessa on ensiarvoisen tärkeää. Vaikka hankeavustusten määräraha onkin pieni, on hienoa voida tukea kuntien ja yhdistysten arvokasta työtä”, toteaa johtava asiantuntija Annu Korhonen, joka Trafissa hoitaa valtionavustusasioihin liittyviä tehtäviä.


Lisätietoja:
johtava asiantuntija Annu Korhonen, annu.korhonen@trafi.fi