Vastaa Trafin työsuhdeautokyselyyn!

Tieliikenne - 29.05.2018

Trafi selvittää yritysten työsuhdeautoihin ja työhön liittyvän ajamisen käytäntöjä sekä yritysten että työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia nopeuttaa työsuhdeautokannan muutosta vähäpäästöisemmäksi ja energiatehokkaammaksi. Työsuhdeautot siirtyvät sopimuskauden jälkeen Suomen automarkkinoille, joten ne vaikuttavat koko Suomen autokannan kehitykseen.

Kysely yrityksille

Yrityskysely on tarkoitettu yrityksille, joilla on työsuhdeautoja tai työntekijöitä, jotka saavat kilometrikorvauksia työhön liittyvästä ajosta omalla autolla.

Vastaa kyselyyn viimeistään 5.6.2018 täällä. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa viitisen minuuttia.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja niitä tarkastellaan vastaajaryhmittäin niin, ettei tulosten julkaisusta voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 5 kpl Paola Suhosen suunnittelemia palovaroittimia ja sammutuspeitteitä.

Kysely työntekijöille

Työntekijäkysely on tarkoitettu kaikille omaa tai työsuhdeautoa käyttäville. Siinä selvitetään auton käyttöä ja valintaa sekä näkemyksiä autoilusta.

Vastaa kyselyyn viimeistään 12.6.2018 täällä. Kyselyyn vastaa alle kymmenessä minuutissa.

Kyselyn vastaukset käsitellään nimettöminä ja tuloksia tarkastellaan vastaajaryhmittäin niin, ettei tulosten julkaisusta voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Arvomme 5 kpl Paola Suhosen suunnittelemia palovaroittimia ja sammutuspeitteitä kaikkien niiden vastaajien kesken, jotka ilmoittavat yhteystietonsa arvontaa varten. Nimi- ja yhteystiedot hävitetään voittajien tavoittamisen jälkeen.


Tutkimuksen tekee Ramboll Oy Trafin toimeksiannosta.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Katja Lohko-Soner, Trafi, katja.lohko-soner(at)trafi.fi
projektipäällikkö Anne Vehmas, Ramboll Finland Oy (tutkimuksen toteutus), anne.vehmas(at)ramboll.fi