Vastuullisuusmallilla hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille

Tieliikenne - 07.12.2016

Trafi ottaa käyttöön ensi vuoden alussa tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmallin. Malliin liittyminen on vapaaehtoista. Ennen liittymistä yrityksen on todennettava Trafille, että se täyttää vastuulliselle kuljetusyritykselle asetetut vaatimukset. Vastuullisuusmallia voivat hyödyntää kaiken kokoiset kuljetusyritykset sekä niiden asiakkaat.

”Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli on yksi osa Trafin laajempaa tavoitetta kehittää koko liikennejärjestelmän turvallisuuskulttuuria siten, että liikenteen toimijat toimisivat itse mahdollisimman turvallisesti ja ympäristöystävällisesti viranomaisten määrittäessä vain laajemmat puitteet toiminnalle,” painottaa tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

Vastuullisuusmallin osa-alueet

Vastuullisuusmalli keskittyy talous-, turvallisuus-, laatu- ja ympäristönäkökulmiin ja tuo ne tieliikenteen kuljetusyrityksien käytännön tasolle. Vastuullisen kuljetustoiminnan osa-alueet ovat:

 • taloudellinen toimintakyky
 • johdon sitoutuminen vastuullisuuteen
 • vastuut määritelty turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioiden osalta
 • tavoitteet asetettu turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioille
 • riskienhallinta
 • osaamisen hallinta
 • kaluston vaatimustenmukaisuus, kunto ja huolto
 • poikkeamatilanneohjeistus- ja raportointi, hätätilanneohje
 • järjestelmällinen tiedonkeruu ja analysointi
 • säännöllinen yhteenveto turvallisuus- ympäristö- ja laatuasioista
 • vastuullisuuden jatkuva kehittäminen.


”Kuljetusyrityksen vastuullisuus ja sen johtaminen kytkeytyvät tiiviisti yhteen. Kaupallisesti ja taloudellisesti oikein johdettu yritys toimii yleensä myös muutenkin vastuullisella tavalla. Se tuntee vastuunsa työntekijöistään ja heihin liittyvistä velvollisuuksistaan, ympäristöstä, liikenneturvallisuudesta sekä laadusta”, toteaa kehityspäällikkö Mikko Västilä.

Hyötyä kuljetusyritykselle ja kuljetusten tilaajalle

Kuljetusyritys voi säännöllisen seurannan avulla tunnistaa toimintansa kehitystarpeita. Trafin myöntämän vastuullisuustodistuksen avulla kuljetusyritys voi todentaa vastuullisuutensa myös ulkopuolisille.

Tilaaja voi puolestaan hyödyntää vastuullisuusmallia osana kuljetussopimuksia ja kuljetusten kilpailutuksia sekä tilaaja-toimittaja-vuoropuhelun välineenä.

Vastuullinen toiminta hyödyttää sekä kuljetusyritystä että kuljetusten tilaajaa monella eri tavalla.

Vastuullisuusmalliin voi liittyä tammikuussa 2017

Vastuullisuusmallin voi liittyä Trafin verkkopalvelussa ensi vuoden tammikuusta alkaen. Liittymisen yhteydessä on todennettava Trafille, että yritys täyttää vastuulliselle kuljetusyritykselle asetetut edellytykset. Trafi myös valvoo edellytysten toteutumista.

Malliin liittyneet vastuulliset kuljetusyritykset julkaistaan Trafin verkkopalvelussa.

Vastuullisuusmallista pidetään tiedotustilaisuus tammikuussa Trafissa.

Lisätietoja www.trafi.fi/vastuullisuusmalli