Liikennelabra on ikkuna Suomen liikennekokeiluihin

Liikenteen tieto - Yleistä - 23.05.2016

Liikennelabra jatkaa Trafin koordinoimana entistä laajempana ja monipuolisempana. Tavoitteena on toimia Suomen ikkunana liikkumisen ja logistiikan kokeiluille. Yhteinen kokeilualusta lisää tietoisuutta käynnissä olevasta aktiviteeteista ja tukee uudentyyppisten liiketoimintaekosysteemien syntymistä.

Uudessa Liikennelabrassa keskiössä on koko liikennejärjestelmä, jolla tavoitellaan aidosti uusia liikennemuodosta riippumattomia innovaatioita. Liikennelabrassa yhdistyvät liikkumisen uudistamisen edistäminen, kokeilukulttuuri sekä julkisen ja yksityisen sektorin tiivis yhteistyö.

Liikennelabra käynnistyi vuonna 2014 yksittäisenä kokeiluhankkeena ja saavutti vahvan brändin Suomessa ja jopa kansainvälisesti. Nyt Liikennelabra on muuttunut jatkuvaksi prosessiksi edistämään liikenteen digitalisaatiota ja kokeilukulttuuria. Viranomaiselle Liikennelabra on erinomainen työkalu pysyä ajan tasalla liikenteen nopeassa kehityksessä.

”Nopeasti muuttuvassa maailmassa vaaditaan myös viranomaisilta ketteryyttä. Liikennelabran avulla luodaan puitteet jatkuvalle vuoropuhelulle alan toimijoiden kanssa”, toteaa Trafin tietojohtaja Juha Kenraali. 

Yritykselle ja kokeilijoille Liikennelabra tarjoaa paikan markkinoida omia aktiviteettejään. Lisäksi Liikennelabrassa koordinoidaan yrityksille tukipalveluita mm. lainsäädännön ja tiedon hyödyntämiseen liittyvissä asioissa. Liikennelabran seuraava tärkeä askel onkin koota keskeisimmät aktiviteetit saman verkkoportaalin alle.

”Viestintä on myös isossa roolissa Liikennelabrassa. Mukana olevat toimijat saavat julkisuutta Trafin varsin suosittujen viestintäkanavien kautta”, Kenraali kertoo. 

Suomessa on jo useita kymmeniä liikennekokeiluja ja kokeilualueita. Tietoisuuden lisääminen kokeiluista kannustaa uusia toimijoita markkinoille sekä luo yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden kesken. Trafi kutsuu yhteistyöstä kiinnostuneita toimijoita mukaan Liikennelabraan kehittämään tulevaisuuden liikennejärjestelmää.

Lue lisää www.trafi.fi/liikennelabra

Lisätietoja:
tietojohtaja Juha Kenraali, puh 029 5347 162, juha.kenraali@trafi.fi