Liikenteen turvallisuuden ja kestävyyden tila alkuvuonna

Yleistä - 12.09.2017

Junaa voidaan pitää erittäin turvallisena matkustusvälineenä: viime vuonna junalla matkustettiin lähes neljä miljardia matkustajakilometriä eikä yhtään matkustajaa kuollut tai loukkaantunut vakavasti rautatieonnettomuuksissa. Sen sijaan tasoristeyksissä, radan kunnossapidossa ja vaihtotyössä tapahtuu vuosittain useita onnettomuuksia ja vaaratilanteita, ja allejäänneissä kuolee vuosittain useita kymmeniä ihmisiä.

Viime vuonna sattui 30 tasoristeysonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 7 henkilöä ja loukkaantui vakavasti 2 henkilöä. Tänä vuonna syyskuun alkuun mennessä on sattunut 17 tasoristeysonnettomuutta, joissa on kuollut yhteensä 6 henkilöä.


Vuoden 2017 toisella neljänneksellä suomalaisen kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuus oli edelleen hyvällä tasolla, vaikka läheltä piti -tilanteiden ja kiitotiepoikkeamien määrä onkin lisääntynyt viimevuotiseen verrattuna. Läheltä piti -tilanteissa toisena osapuolena oli useimmissa tapauksissa drone (miehittämätön ilma-alus). Onnettomuudeksi luokiteltavia tilanteita ei tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla tapahtunut.


Myös merenkulun alkuvuosi on sujunut Suomen aluevesillä turvallisesti, vakavia merionnettomuuksia ei ole sattunut.  Trafi on vastaanottanut tammi–kesäkuun aikana yhteensä 20 merionnettomuusilmoitusta, kun viiden viime vuoden aikana merionnettomuuksien määrä on ollut 13–24.


Liikennekuolemat ovat vähentyneet 2010-luvulla, mutta eivät tavoitteiden mukaisesti. Kuolemaan johtavista onnettomuuksista ovat vähentyneet rattijuopumusonnettomuudet, raskaan liikenteen onnettomuudet ja mopo-onnettomuudet. Kohtaamisonnettomuudet sen sijaan ovat lisääntyneet. Loukkaantumiset ovat tieliikenteessä vähentyneet tavoitteen mukaisesti.

Liikenteen tuottamat päästöt ovat vähentyneet ja suuntauksen ennustetaan jatkuvan tulevaisuudessa. Sen sijaan vaihtoehtoiset käyttövoimat eivät ole juurikaan yleistyneet, ja liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä on noussut jo usean vuoden ajan.