Merenkulkujohtaja Tuomas Routa - laivojen suunnittelijasta ja varustajasta virkamieheksi

Merenkulku - Yleistä - 29.10.2015

Merenkulku on merkittävä elinkeino: noin 90 prosenttia kaikesta maiden välisestä kaupasta kuljetetaan meritse. Merenkulun sääntely on yksinomaan globaalia ja Tuomas Routa ajaakin aktiivisesti Suomen etuja  sekä Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) että Euroopan meriturvallisuusvirastossa (EMSA). Kansainvälistä ympäristölainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti riskien hallitsemiseksi.

Suomenlahdella käy kuhina

Suomenlahti on matala, väylät kapeita ja vaikeita navigoida. Meri jäätyy talvisin ja merenkulku vaatii väylien avoinna pitämistä. Venäjälle päin kuljetaan useimmiten Viron aluevesien kautta ja palataan Suomen aluevesien kautta. Liikennemäärät Suomenlahdella kasvavat koko ajan. Primorskin öljysatamasta Suomenlahden perukoilta lähtee vuosittain lähes 50 miljoonaa tonnia dieseliä ja öljyä. Venäjä ei ole EU-sääntelyn piirissä ja siksi on tärkeää, että EU ajaa lainsäädännön parantamista yhtenä rintamana.

”Etumme mukaista on, että elinkeinoelämällämme on mahdollisuus edullisiin kuljetuksiin. Kilpailukykyinen teollisuus tarvitsee edullisia kuljetuksia ja yritykset saavat itse valita, minkä lipun alla tuotteet seilaavat. Suomen lipun alla seilaaviin laivoihin Trafilla on suurempi toimivalta.  Suomeen ei tule lainkaan korkean riskin laivoja, mutta keskiriskin ja matalan riskin laivoja kulkee Suomen aluevesillä. On hienoa, että pitkään aikaan ei ole ollut onnettomuuksia. Suomen rannikko on ainutlaatuinen ja vaikea puhdistaa”, toteaa Routa.  

Merimaailma on valtavan laaja ja siihen liittyy oleellisesti vapaa liikkuvuus. Suomi ei voi estää liikennettä vesillään, mutta laivoja voidaan pysäyttää satamiin. Jokainen alus on kirjattu EMSAn tietojärjestelmiin ja aluksia valvotaan EU-laajuisesti. Satamavaltioilla on velvollisuus ja oikeus pysäyttää ne laivat, jotka eivät täytä säädöksiä, tai määrätä puutteet korjattaviksi.

”Digitalisaatiosta ja alati kehittyvistä automaattilaitteistoista huolimatta tulevaisuudessakin on tärkeää, että merimiehet ovat päteviä ja koulutettuja työhön", Routa korostaa.

Aikaisemmin laivojen suunnittelijana ja varustajana toiminut Tuomas Routa pitää nykyisessä työssään parhaana sitä, että voi tehdä työtä Suomen hyväksi.