Organisaatioasiakkaat ovat tyytyväisiä Trafin sähköisiin palveluihin

Yleistä - 05.11.2018

Trafi selvitti IROResearchilla teettämällään tutkimuksella Trafin sähköisen asiointipalvelun organisaatioasiakkaiden asiakastyytyväisyyttä ja kehittämistarpeita. Tutkimus toteutettiin Trafin organisaatioasiakkaiden käyttämällä sähköisen asioinnin 1.6.–6.8.2018. Kyselyyn vastasi 195 henkilöä.

Asiakkaat arvioivat hyvin myönteisesti sähköisten rekisteröintipalveluiden toimivuutta, virheettömyyttä ja helppoutta. Keskiarvo palvelulle on 3,37 (asteikolla 1-5). Myös miellyttävyyden ja nopeuden osalta arvosanat ovat hyvät. Kriittisimmät arviot sai palveluiden nopeus – neljännes vastaajista ei pidä palveluita nopeana. Palvelun nopeuttamiseksi asiointipalveluun on syyskuussa rakennettu 4. tuotantolinja.

Tutkimuksen todentamat asiointitarpeet tulevat ohjaamaan sähköisten palveluiden kehittämistä tulevaisuudessa. Tällä kertaa kartoitettiin mm. organisaatioiden tarpeita muistutusviesteistä, joiden kehittämistä tarkastellaan tarkemmin henkilöasiakkaiden viesteistä saadun kokemuksen perusteella. Trafi on toteuttanut kuluvana vuonna ensimmäiset henkilöasiakkaille suunnatut sähköiset viestit, joita ovat ajokortin uusinta ja ilmoitus palautettavasta ajoneuvoverosta.

Keväällä käyttöön otettu asiointitapahtumien verkkolaskutus sai kiitosta

Trafi otti keväällä käyttöön asiointipalvelun verkkolaskutuksen. Lähes kolmannes oli käyttänyt laskutusta. Palvelua käyttäneet antoivat palvelulle erinomaisen arvosanan.