Trafin kyselypalveluista saatavilla laaja kattaus julkisia rekisteritietoja

Yleistä - 30.05.2018

Ajoneuvon julkiset rekisteri- ja verotiedot -palvelu

Rekisteritunnuksella tai valmistenumerolla voit tarkastaa veloituksetta minkä tahansa ajoneuvon rekisteriin merkityt tekniset tiedot sekä erääntyneet ja erääntyvät ajoneuvoverot, jotka voit myös maksaa palvelussa. Ajoneuvon omistaja- ja historiatiedot ovat maksullisia.

Tutustu palveluun

Julkiset kuljettajatiedot -palvelu

Henkilötunnuksella saat haettua ajo-oikeus, ajokortti ja ammattipätevyystiedot. Voit tarkistaa palvelusta muun muassa kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden, ADR -ajoluvan sekä taksinkuljettajan ajoluvan.

Kysely maksaa 2 €. Palvelun hakutoiminnallisuus laajenee ja palvelu muuttuu maksuttomaksi 1.7.2018.

Tutustu palveluun

Vesikulkuneuvon julkiset rekisteritiedot -palvelu

Rekisteritunnuksella voit tarkastaa minkä tahansa rekisteriin merkityn vesikulkuneuvon tiedot.  Kysely maksaa 2 €

Tutustu palveluun

Ilma-aluksen julkiset rekisteritiedot -palvelu

Rekisteritunnuksella voit tarkastaa minkä tahansa rekisteriin merkityn ilma-aluksen ja lentokelpoisuuden tiedot. Palvelu on maksuton.

Tutustu palveluun

 

Omat tiedot voit tarkastaa Trafin oma asiointi -palvelusta

Viranomaisena Trafi kerää ja käsittelee henkilötietoja sille laissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi.

Trafin oma asiointi -palvelusta saat seuraavat tiedot:

 • Omat ajoneuvotiedot
  • Voit katsella omia nykyisiä ajoneuvotietojasi. Palvelussa näet rekisterissä olevat ajoneuvosi sekä ajoneuvot, joissa olet luovutusilmoitettuna
    
 • Omat vesikulkuneuvo- ja alustiedot
  • Voit katsella nykyisiä vesikulkuneuvo- ja alustietojasi. Palvelussa näet rekisterissä olevat vesikulkuneuvosi ja aluksesi sekä vesikulkuneuvot, joissa olet luovutusilmoitettuna
    
 • Omat kuljettajatiedot
  • Voit tarkastaa omat ajo-oikeuteen ja ajokorttiin liittyvät tietosi
  • Voit tulostaa ajokorttiotteen
    
 • Omat tieliikenteen ammattipätevyystiedot
  • Voit tarkastaa ja tulostaa omat kuorma- ja linja-autonkuljettajan sekä taksinkuljettajan ammattipätevyyden perus- ja jatkokoulutustietosi, ADR-ajolupatietosi, kuljettajakorttitietosi, kuljettajan ammattipätevyyskortin ja taksinkuljettajan ajoluvan tietosi
    
 • Omat merenkulun ammattipätevyydet
  • Voit tarkastaa omat rekisterissä olevat pätevyys-, koulutus- ja meripalvelutiedot sekä tulostaa meripalveluotteen